D & C, s.r.o.

Firemní sítě

Správa firemních sítí

Naše společnost poskytuje komplexní službu v oblasti správy počítačových sítí a souvisejících systémů, jsme schopni převzít její správu jako celek.

Cílem kromě zajištění bezvadné funkcionality je předcházení provozním incidentům pomocí důsledného monitoringu všech oblastí správy.

Postaráme se optimální nastavení počítačové sítě a softwarového vybavení, které poskytne maximální přidanou hodnotu.

Jsme připraveni zajistit poradenskou činnost, směřující k úsporám nákladů při současném zachování vysoké úrovně infrastruktury zákazníka.

Okruhy činností

Administrace serverů

konfigurace, nastavení přístupových práv, správa datových úložišť zálohování, bezpečnostní aktualizace a opravy, správa APV, diagnostika stavů a dostupnosti

Správa Active Directory

uživatelské účty, autentizace a autorizace k jednotlivým komponentám IS, správa domén

Firewall

konfigurace a konfigurace demilitarizovaných zón

Poštovní server

správa adresáře a distribučních skupin

Síťové prvky

administrace, přístupová práva

Správa stanic

správa koncových pracovních stanic uživatelů včetně operačních systémů a aplikačního vybavení

Technické služby

profylaxe HW, zatížení procesorů a komunikačních portů, diagnostika stavu sítě, zaplnění síťových disků, (re)instalace a konfigurace HW, (re)instalace a aktualizace SW, údržba a drobné opravy HW, cleaning páskových jednotek, poradenské služby

HelpLine

řešení incidentů v síti LAN v dohodnutém formátu

Reference

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRMinisterstvo práce
a sociálních věcí ČR
Obchodní akademie VinohradskáObchodní akademie Vinohradská
Endokrinologický ústav
Endokrinologický ústav

 

 

Přijdeme za Vámi

Rádi si s vámi domluvíme osobní schůzku.

 


 

+420 603 502 115
+420 603 848 837

 
 

D & C, s.r.o. , U Krčského nádraží 233/25, 140 00 Praha 4

 
 
    Tweet