D & C, s.r.o.

Webové stránky

Webové prezentace a aplikace

V rámci této oblasti činnosti jsme schopni využít svých zkušeností s vývojem webových stránek či webových aplikací a navrhnout pro vás aplikaci s intuitivním a jednoduchým ovládáním, zároveň však stabilní a spojenou s využitím vhodné databáze.

Uživatel není omezen technickými požadavky, pro provoz aplikací vyhoví jakékoli PC v základní konfiguraci se systémem umožňujícím spustit internetový prohlížeč.

Pro tvorbu webových stránek využíváme vlastní redakční systém, který nadále zdokonalujeme.

Po implementaci a předání aplikací i webových stránek zákazníkovi poskytujeme návaznou technickou podporu provozu a správy obsahu webů včetně zajištění content managementu. Rovněž v případě požadavku poskytneme na používání našeho vlastního redakčního systému příslušnou licenci.

Případová studie

Databáze hodnotitelů

Klient: Odbor řízení pomoci Evropského sociálního fondu

Internetová aplikace

Databáze hodnotitelů


Databáze hodnotitelů je internetová aplikace pro automatizaci procesů kolem rozdělování projeků Operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanosti 2007-2013.

Software se stará o dodržování veškerých pravidel nastavených EU pro OP LZZ. Provádí nejen administraci projektů, ale také administraci hodnotitelů samotných včetně veškeré agendy smluv a jiných dokumentů s tím spojené. Eviduje a kategorizuje uchazeče o projekty, pracuje s hodnotiteli, eviduje projekty.

Dále provádí:

  • Automatické hromadné losování dle různých kritérií dle požadavků operátora.
  • Hlídá jednotlivé fáze projektů
  • Zajišťuje automatiké odebrání a přidělení fáze projektů náhradníkům v případě kdy projekt nebyl včas potvrzen, případně byl odmítnut nalosovaným hodnotitelem.

Ing. Roman Kučera o vzájemné spolupráci: "Spolupráce s firmou D & C, s.r.o. byla vždy bezproblémová, všechny požadavky
týkající se správy ICT i vývoje software byly splněny včas a v bezvadné
kvalitě."

 

Reference

Web MPSV ČR- sociální reformaWeb MPSV ČR- sociální reforma

Webová stránka portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyvinutá s pomocí redakčního systému firmy Dusil a spol.

Dotace poskytovatelům sociálních služebDotace poskytovatelům sociálních služeb

Prostředí intranetu/webu

Aplikce slouží k evidenci údajů z různých oblastí popisujících typ poskytovatele služeb, vlastní službu i její zajištění z personálního i finančního hlediska. Může být napojena na ekonomický systém organizace a evidovat jednotlivé platby na poskytování uvedených služeb.

Zpracování cestovních náhradZpracování cestovních náhrad


Prostředí intranetu/webu.

Provádí evidenci cestovních příkazů, návrhů na cestu, poskytnutí záloh. Popisuje typ cesty, kdy, kde, dopravní prostředek a účel cesty. Zajišťuje konečné vyúčtování.

Střet zájmuStřet zájmů

Prostředí intranetu/webu

Aplikace eviduje žádosti o nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů, který je veden v elektronické podobě MPSV ČR a rovněž i žádosti o nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů v listinné podobě.

 

Přijdeme za Vámi

Rádi si s vámi domluvíme osobní schůzku.

 


 

+420 603 502 115
+420 603 848 837

 
 

D & C, s.r.o. , U Krčského nádraží 233/25, 140 00 Praha 4

 
 
    Tweet